- Khởi hành hàng tuần vào mỗi thứ Bảy. - Giá $89 ngưới lớn, $ 80 trẻ em - Xe bus lớn, 60 chỗ ngồi, Air conditioning, TV, Video, Restroom. - Tour guide do Nghệ sĩ Ngoc Phu hướng dẫn.
- Khởi hành hàng tuần vào mỗi thứ Tư và thứ Bảy. - Giá $145 ngưới lớn, $ 135 trẻ em. - Xe bus lớn, 60 chỗ ngồi, Air conditioning, TV, Video, Restroom. - Tour guide tận tâm và thân thiện.
- Khởi hành hàng tuần vào mỗi thứ Tư và thứ Bảy. - Giá $135 người lớn, $ 125 trẻ em. - Xe bus lớn, 60 chỗ ngồi, Air conditioning, TV, Video, Restroom. - Tour guide tận tâm.
- Khởi hành hàng tuần vào mỗi thứ Tư và thứ Bảy. - Giá $135 người lớn, $ 125 trẻ em. - Xe bus lớn, 60 chỗ ngồi, Air conditioning, TV, Video, Restroom. - Tour guide tận tâm