Untitled Document
San Francisco - Yosemite
Grand Canyon - Las Vegas
Mexico
Lake Tahoe
Other Services
TRAVEL
Bán vé máy bay về Việt Nam của các hãng bay như Eva, Cathay, Japan, Singapore, Asiana, Korean, Thai, China, Malaysia, Philippines và Việt Nam.
Bán vé máy bay đi khắp các tiểu bang và vé đi các nước trên thế giới.
Làm Re-entry Permit, Visa đi trong ngày.
TOURS
Tour du lịch đi Âu châu, Á châu
Tour đi Hawaii từ 3 ngày 2 đêm đến 7 ngày 6 đêm.
Tour Mexico 2 ngày 1 đêm.
Tour San Francisco/ Yosemite 3 ngày 2 đêm.
Tour Lake Tahoe 3 ngày 2 đêm.
 

Bán thẻ điện thoại gọi về Viêt Nam.

Bán đầy đủ các loại báo Viêt ngữ phát hành ở U.S. và ở Việt Nam.

Nhận làm thủ tục xin du lịch qua Mỹ cho thân nhân từ Việt Nam.

Nhận chuyển quà, thư và đánh Fax về Viêt Nam.

Copyright © 2005 Phuochanh.com. All right reserved. Powered by VNVN System Inc
12 Visitors