Untitled Document
San Francisco - Yosemite
Grand Canyon - Las Vegas
Mexico
Lake Tahoe
Other Services
 
Click here to see all Tours
 
ON SALES
Mexico Tour only $89
Lake Tahoe Tour only $145
Las Vegas Tour only $135
TRAVEL
Bán vé máy bay về Việt Nam của các hãng bay như Eva, Cathay, Japan, Singapore, Asiana, Korean, Thai, China, Malaysia, Philippines và Việt Nam.
Bán vé máy bay đi khắp các tiểu bang và vé đi các nước trên thế giới.
Làm Re-entry Permit, Visa đi trong ngày.
TOURS
Tour du lịch đi Âu châu, Á châu
Tour đi Hawaii từ 3 ngày 2 đêm đến 7 ngày 6 đêm.
Tour Mexico 2 ngày 1 đêm.
Tour San Francisco/ Yosemite 3 ngày 2 đêm.
Tour Lake Tahoe 3 ngày 2 đêm.
OTHER SERVICES
Bán thẻ điện thoại gọi về Viêt Nam.
Bán đầy đủ các loại báo Viêt ngữ phát hành ở U.S. và ở Việt Nam.
Nhận làm thủ tục xin du lịch qua Mỹ cho thân nhân từ Việt Nam.
Nhận chuyển quà, thư và đánh Fax về Viêt Nam.
Chứng nhận độc thân & Công hàm ngoại giao.
Dịch vụ di trú. 
Copyright © 2005 Phuochanh.com. All right reserved. Designed by VNVN System Inc
14 Visitors